Coaching is een vak. Zo staat het althans bekend. Maar coaching is ook iets dat de meesten van ons op regelmatige basis, bijna als automatisme doen.

Sommigen coachen teams in hun vrije tijd, anderen een nieuwe collega op het werk en weer anderen coachen hun kinderen om bepaalde eigenschappen te ontwikkelen. Leidinggevenden coachen hun medewerkers, als ze hun werk serieus nemen. Coachen is een belangrijk onderdeel van leiding geven, althans zo heb ik het altijd gezien.

Coachen als professional is ongetwijfeld anders op een groot aantal onderdelen dan dit ‘niet professionele coachen’, maar het is waarschijnlijk ook hetzelfde op een groot aantal andere delen. Mijn insteek is om vooral te kijken naar de overeenkomsten in plaats van naar de verschillen.

VERS coachHet droombeeld voor veel fotografen: een felblauwe ijsberg met pinguïns.t mensen om ze in staat te stellen meer verantwoordelijkheid te nemen, meer zelfstandig te werken en meer voor zichzelf op te komen. VERS coacht om mensen middelen te geven om vragen die ze hebben, zelf te kunnen beantwoorden. VERS is meer sturend en directer dan veel professionele coaches, reikt middelen aan en stelt de coachee in staat die middelen te gebruiken.

Korte, intensieve en geen vrijblijvende sessies, gericht op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid nemen.

VERS wil met u, als opdrachtgever en met de coachee dan ook resultaatafspraken maken. Coachen zonder aantoonbaar resultaat is zonde van uw geld, mijn effort en vooral zonde van de investering van de coachee.

Mijn aanbod is gebaseerd op een ‘No-cure-no-pay’ basis. Hierbij maken we eerst een duidelijke afspraak over wat de doelen van de coaching zijn en u betaalt mij achteraf als de coaching iets heeft opgeleverd. We bepalen samen met de coachee hoeveel tijd we voor de gewenste effecten uit willen trekken. Als de gewenste effecten uitblijven, heb ik het schijnbaar niet goed aangepakt en dan hoeft u mij daar ook niet voor te betalen. Lijkt me logisch. Voor wat hoort wat, voor niets hoort niets.

Coaching als meetbaar, kort en intensief project niet als langdurig, vaag traject.

No-cure-no-pay-voor in de tekst bij coaching