VERS organiseert, houdt trainingen voor en werkt nauw samen met Changing Games.

Changing Games is een initiatief van een groep vrienden die jarenlang samen allerlei spellen en simulaties ontworpen en gespeeld hebben. Snel samenhang zien, mechanismen herkennen en de essentie van situaties inschatten, zijn vaardigheden die de trainers feilloos beheersen.

Changing Games ontwikkelt serious games voor uw specifieke situatie, samen met u of, als u dat liever hebt, voor u. Changing Games onderscheidt zich door een praktische, no-nonsens benadering: herkenbaar, concreet en direct.

Door technologische, demografische en vele andere ontwikkelingen is de zakelijke wereld complexer, sneller en intensiever geworden. Net als voorheen moeten organisaties zich blijven aanpassen, en ook weer sneller dan gisteren. Een belangrijke vraag hierbij is in hoeverre de bestaande en vertrouwde leer- en trainingsmethoden toereikend zijn. Wij denken van niet.

Wij geloven in het principe dat “leren, ontwikkelen en veranderen door spel” en plezier hebben in wat je doet, leidt tot betere resultaten. Changing Games maakt zo min mogelijk gebruik van computers. De spellen en simulaties worden gespeeld op en rond een bord. De spellen en simulaties zijn zo ontworpen dat u en uw medewerkers in een veilige omgeving echte ontmoetingen en de bijbehorende dynamiek kunnen ervaren. U kunt opgaan in de simulatie. Daar zit een belangrijk deel van de leerervaring.

Bij een spel of simulatie zfoto changing gamesijn groepsprocessen nadrukkelijk aanwezig. De individuele deelnemers smeden coalities en samenwerkingsvormen om hun eigen of de organisatiedoelen te bereiken. Groepsdynamiek speelt daarbij een belangrijke rol. De trainers volgen dit proces nauwgezet.

In spellen of simulaties van een organisatie komen veel aspecten van het daadwerkelijke werken in die situatie of organisatie voor. Wanneer gaat het om organisatiebelangen en wanneer staan persoonlijke belangen voorop? Vaardigheden als onderhandelen, de analyse van een complexe omgeving, collegialiteit (of juist niet), samenwerken, doelgerichtheid, risico’s nemen of ze juist vermijden, competitie, creativiteit, durf of juist voorzichtigheid, competentieontwikkeling, omgaan met onverwachte situaties en daarmee flexibiliteit of juist niet.

Meer weten over Changing Games?  Volg deze link.