Iedereen kan wel eens een goed advies gebruiken over iets waarmee zij of hij bezig is. Dan is het plezierig als iemand morele steun verleent, goede tips geeft of ervaringen met je deelt. Dat kan je vooruit helpen, op het goede pad zetten of tot nieuwe inzichten brengen van waaruit je verder kan handelen.

Je kunt er natuurlijk ook niet naar luisteren, naar dat advies. Bijvoorbeeld omdat het niet bij je past, je niet gelooft in het advies of omdat het niet praktisch uitvoerbaar is of misschien omdat het gewoon slecht advies was.

Soms is dat een goede beslissing en soms niet.
Wanneer de afweging om het advies wel of niet te volgen gebaseerd is op objectieve argumenten, zal de beslissing altijd een juiste zijn. Wanneer de beslissing echter gebaseerd is op ego, omdat je iets hoort wat je liever niet hoort of juist als er heerlijk met je meegepraat wordt, is de beslissing bijna altijd een verkeerde.

Adviefoto adviess moet vanuit eerlijkheid gegeven en ontvangen worden waarbij juist respect voor de ontvanger en gever van het advies, basis zijn om afwijkend of zelfs confronterend advies te geven. Een adviseur die, misschien vanuit financieel of netwerkbelang verstoot tegen deze eerlijkheid, helpt u of uw organisatie niet verder.

Het is bij het vragen voor advies dan ook essentieel dat je als ontvanger van het advies openstaat voor het antwoord.

‘Als je niet tegen een mogelijk antwoord kan, stel de vraag dan niet’, hou ik mezelf en anderen voor.

Daarnaast is het geven of ontvangen van advies zonder een actie die daar uit volgt in bijna alle gevallen zinloos. Je vraagt veelal advies om aan de hand daarvan een beslissing te kunnen nemen of om een actie in te zetten.

Je zou advies kunnen vragen en ontvangen om daarmee meer inzicht te verwerven of meer kennis ter beschikking te hebben. Is dat dan wel advies? Of is dat dan eigenlijk meer ‘kennisverbreding’?

Ach, what’s in a name! Als het je vooruit helpt en voorbereidt op het nemen van goede beslissingen en inzetten van constructieve actie…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *