Eric Versleijen is VERS

Non-conformistisch, anders denkend en creatief, verstoken van pretentie en modeldenken, geen duur, wetenschappelijk gedoe.

Gericht op output, menfoto-voorpagina-nieuw-ssen, praktische uitvoerbaarheid en hoe we ‘goed’ kunnen doen.

Dat is waar VERS voor staat. Zonder meteen de hele organisatie ter discussie te stellen, komt Eric Versleijen toch met fundamentele vragen en inzichten over waar u mee bezig bent of bezig wilt gaan. Geen ‘Ja-en-amen’, maar een kritische houding naar waar we samen mee bezig gaan en hoe we dat gaan doen.

Is VERS dan lastig? Gaat die Versleijen uw plannen of ideeën ter discussie stellen? Moet u alles opnieuw uitleggen of verdedigen tegenover weer een externe?

Nee, dat niet, maar VERS heeft wel een eigenzinnig beeld over hoe veranderingen of activiteiten binnen een organisatie uitgevoerd kunnen worden.

 

 

 

Wederzijds Vertrouwen tussen leiding en werknemers,
oprechte     Eerlijkheid over motieven en resultaten van verandering en in de relatie met elkaar,
wederzijds  Respect tussen leiding en werknemers en een houding die gericht is op
oprechte     Samenwerking zijn leidende beginselen voor Eric Versleijen.

U hoort dus niet altijd wat u wilt horen van Eric Versleijen, maar hij is er wel op gericht de door u ingezette trajecten zo goed en zo eerlijk mogelijk tot een goed einde te brengen.

Door advies, maar vooral door actie!
Alleen dingen doen, brengt verandering tot stand!